Αναστολή δραστηριοτήτων Προγράμματος Κλινικών Εκπαιδεύσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του Φόρουμ της Αθήνας,

Σας προωθώ την ανακοίνωση της Επιτροπής Κλινικών Εκπαιδεύσεων.

Με εκτίμηση,

Η Εκπρόσωπος του Φόρουμ της Αθήνας
Όλγα Βλάχου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, IF – EPFCL
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Στα πλαίσια των μέτρων που ανακοινώθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του Covid-19, σας γνωστοποιώ ότι όλες οι δραστηριότητες του Προγράμματος Κλινικών Εκπαιδεύσεων του Φόρουμ της Αθήνας για τον Μάρτιο αναστέλλονται.

Η Επιτροπή Κλινικών Εκπαιδεύσεων θα αναδιαμορφώσει το πρόγραμμα, ώστε να αναπληρωθούν τα σεμινάρια, εφόσον οι συνθήκες και οι οδηγίες από τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς το επιτρέψουν.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από την ΕΚΕ με αίσθημα ευθύνης, σε συνεννόηση και με την εκπρόσωπο του Φόρουμ της Αθήνας, και είναι δεσμευτική για όλους ανεξαιρέτως τους εισηγητές και τα σεμινάρια που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Κλινικών Εκπαιδεύσεων του Φόρουμ της Αθήνας.

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Κλινικών Εκπαιδεύσεων
Φόρουμ της Αθήνας, IF-EPFCL
Διονύσης Μπράτης