«Όλες οι γυναίκες» ή μία … «κάποια γυναίκα»

Παρόλο που ο Λακάν θεώρησε τον φαλλό απαραίτητο για την εγκαθίδρυση του αναλυτικού λόγου, ωστόσο παραµένει ένας όρος παρεξηγηµένος αλλά και φορτισµένος αρνητικά λόγω της κακής χρήσης της λειτουργίας του από την ψυχαναλυτική εµπειρία2 . Ο φαλλός δεν υποδηλώνει ούτε το ανατοµικό όργανο, ούτε την φυσιολογία του, πολύ λιγότερο δε τη λειτουργία εκείνη, η οποία θα επέτρεπε την σεξουαλική συνεύρεση ανάµεσα στα “δύο”φύλα. Η ασυµβατότητα εποµένως µεταξύ του είναι και του έχω δεν είναι θέµα επιλογής που γίνεται µε όρους φυσιολογίας, αλλά µε όρους που ο ίδιος ο λόγος εισάγει. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για όρους που φιλοδοξούν όχι να κατονοµάσουν το αρσενικό και το θηλυκό αλλά να υπογραµµίσουν, ότι πρόκειται για µια επιλογή της οποίας η φύση και η λειτουργία διαφέρουν. Αν η διαφορά αυτή ως απότοκος της φαλλικής λειτουργίας, υπονοµεύει κάθε έννοια σεξουαλικής διπολικότητας, όπως και κάθε δυνατότητα εγγραφής της σεξουαλικής σχέσης3 , τότε τίθεται για την ψυχανάλυση το ακόλουθο ερώτηµα Σε τι συνίσταται, η διατήρηση από την ψυχανάλυση, του φρουδικού µύθου ενός πρωτόγονου πατέρα που έχει στην κατοχή του και που απολαµβάνει όλες τις γυναίκες;«Αυτό που υπογραµµίζει, ο µύθος της απόλαυσης όλων των γυναικών, είναι ότι-η καθολική πρόταση- όλες οι γυναίκες δεν υπάρχει» 4 . Αν όµως για τον Λακάν, σύµφωνα µε τα επιχειρήµατά που αντλεί από την λογική του Peirce, η καθολική πρόταση «όλες οι γυναίκες» αποδεικνύεται ανυπόστατη, – πώς είναι δυνατή µια γνώση, η οποία, – έχοντας ως αφετηρία την προβληµατική του φαλλού αλλά και την ανυπαρξία λογικής σχέσης µεταξύ των φύλων, – µπορεί να αναφέρεται, σε µια απόλαυση που αποκαλείται σεξουαλική και που αφορά µια «κάποια γυναίκα»; Στα πλαίσια της προβληµατικής αυτής, θα αναφερθούµε σε µια σειρά κλινικά παραδείγµατα, τα οποία ενώ απετέλεσαν τοµή στην ιστορία της ψυχανάλυσης, από την άλλη έγιναν αντικείµενο κριτικής επεξεργασίας από τον ίδιο τον Λακαν. 1 J Lacan, Le Séminaire, Livre XVIII, « D’ un discours qui ne serait pas du semblant », σελ. 69, Εκδ. Seuil. 2 Idem, σελ.67 3 Idem, σελ. 129- 144 4 Idem, σελ. 69 Βιβλιογραφία 1. J Lacan, Le Séminaire, Livre XVIII, « D’ un discours qui ne serait pas du semblant », σελ. 69, Εκδ. Seuil 2. J. Lacan, « La signification du phallus », Ecrits, Εκδ. Seuil 3. J. Lacan, « Propos directifs pour un congrès sur la séxualité féminine», Ecrits, Εκδ. Seuil. 4. J. Lacan, « Encore», Εκδ. Seuil. 5. Colette Soler « Ce que Lacan disait des femmes », Εκδ. Champ Lacanien, 2003.

Ημερομηνία

16 Απρ 2011
Expired!

Ώρα

19:00 - 20:30

Τοπική ώρα

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 16 Απρ 2011
  • Time: 12:00 - 13:30

Τοποθεσία

Το Φόρουμ της Αθήνας
Αγίας Φιλοθέης 17, Πλάκα
Κατηγορία

Εισηγητές

QR Code