Από την επανάληψη στη μεταβίβαση

Η επανάληψη, ως φροϋδική έννοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μεταβίβαση. Στην ψυχαναλυτική ορολογία, οι δυο έννοιες είναι συνυφασμένες με τις εκφάνσεις του ασυνειδήτου έχοντας τύχει ιδιαίτερης επεξεργασίας. Πιο συχνά οι κλινικές θεωρήσεις όσον αφορά τις εν λόγω έννοιες παραμένουν δέσμιες της ιδέας ότι η επανάληψη είναι συνώνυμη της αναπαραγωγής στο παρόν ενός στοιχείου του παρελθόντος. Αυτή η προσέγγιση έχει τις καταβολές της στις θεωρητικές επεξεργασίες του Freud έτσι όπως διατυπώνονται σε μια σειρά κείμενα. Ωστόσο η διάκριση των δύο εννοιών από τον Λακάν στο Σεμινάριο ΧΙ εισάγει μια νέα προβληματική της οποίας το βασικό αξίωμα είναι ότι η μεταβίβαση δεν είναι της τάξεως της επανάληψης. Στο φετινό σεμινάριο θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε την εξέλιξη των δύο εννοιών έχοντας ως αφετηρία, αφενός τα κείμενα του Freud τα οποία αναφέρονται στην Ψυχαναλυτική τεχνική και αφετέρου τις αναφορές του Λακάν στις «Τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της Ψυχανάλυσης»- Σεμινάριο ΧΙ.
Βιβλιογραφία: 1. S. Freud, “ Esquisse d’une psychologie scientifique” in Naissance de la Psychanalyse, P.U.F Paris, 1956 2. Σ. Φροϋντ “ Η τεχνική της Ψυχανάλυσης”, εκδ Επίκουρος 3. Σ. Φροϋντ, “ Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση”, εκδ. Επίκουρος 4. Σ. Φροϋντ, “ Το παραλήρημα και τα όνειρα στην Γκραντίβα”, εκδ Άγρα 5. Ζ. Λακάν, “ Τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της Ψυχανάλυσης ̈, εκδ Ράππα 6. Αριστοτέλης, Φυσικά, Φυσικής ακροάσεως Α- Β. Εκδ Πάπυρος 7. S.Kirkergaard, Η επανάληψη , εκδ Παπαζήση 8. J. Lacan, “ Les écrits techniques de Freud” Sem.II, ed Seuil 9. J. Lacan, “ Le seminaire sur la lettre volée” in Ecrits, σελ. 11-61

Ημερομηνία

10 Απρ 2010
Expired!

Ώρα

17:30 - 19:15

Τοπική ώρα

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 10 Απρ 2010
  • Time: 10:30 - 12:15

Τοποθεσία

Το Φόρουμ της Αθήνας
Αγίας Φιλοθέης 17, Πλάκα
Κατηγορία

Εισηγητές

QR Code