Η κλινική των ψυχώσεων

Η ιδέα της οργάνωσης και πραγματοποίησης ενός κλινικού σεμιναρίου στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος...